Kontakt

Društvo vinogradnikov Kostanjevica na Krki

Ulica talcev 1
8311 Kostanjevica na Krki

GSM 041 792 344 (GSM)
E-pošta:

Iskanje

grozd

Zgodovina društva

V CVIČKU JE DUŠA VINOGRADNIKA IN KLETARJA

Ob praznovanju 20-letnice mogoče ni odveč, da se na kratko ozremo na prehojeno pot. Društvo je 8.5.1993 ustanovilo 13 članov predvsem vinogradnikov, ki so imeli svoje vinske gorice v Zavodah. Sprejeta so bila pravila društva, ki so bila nato spremenjena oziroma dopolnjena še v letih 1997, 2001 in 2013. Desetega maja je bil sklican zbor vinogradnikov na katerem je bilo prisotnih 33 članov. Prvi predsednik društva je postal Otto Sevšek. Člani društva so v tem letu že sodelovali na ocenjevanju vin na Tednu cvička. Od leta 1994 je društvo vsako leto organiziralo društveno ocenjevanje vin. Društvo vsa leta organizira strokovno izobraževanje za svoje člane in z gotovostjo lahko trdim, da je zato kvaliteta vin v stalnem porastu.
Od leta 1999, ko je društvo nabavilo osnovno opremo za enološki laboratorij in opravlja analize alkohola, kisline in prostega žvepla po izredno nizkih cenah.
Društvo je bilo zelo aktivno pri izvedbi promocije saj je leta 1998 in 1999 organiziralo Dneve cvička z bogato povorko s prikazom vseh del v vinogradu in kleti. Od leta 2000 do 2005 je društvo skupaj z ZDVD organiziralo Teden Cvička in mislim, da nam je uspelo organizirati prireditve »z dušo« in na nivoju, ki si ga zaslužita vino in kraj.. V letu 2006 ja društvo skupaj s KS Kostanjevica na Krki izvedlo festival vin vinorodne dežele Posavje vendar žal ni bilo posluha novo nastale Občine, da bi s prireditvijo nadaljevali tudi naslednja leta. V 20 letnem delovanja društva je bilo polovica prireditev Tedna cvička v Kostanjevici na Krki.
Moja pobuda dana več kot pred desetimi leti, da gremo v izgradnjo vinskega hrama ni padla na plodna tla. Za praznovanje 20 letnice smo se odločili, da naredimo mobilni hram, ki je narejen iz starih brun in pokrit s slamo. Uporabljal se bo na raznih prireditvah in v poletnih mesecih tudi za izboljšanje turistične ponudbe z degustacijami in prodajo vin naših članov v upanju na čim manj administrativnih ovir.
Naše društvo je nesporno vodilno med vsemi 32 društvi v ZDVD po dosežkih saj so člani društva osvojili pet naslovov Kralja cvička, bili imenovani trije Ambasadorji cvička in v naših vrstah je tudi prva Cvičkova princesa.
Leta 1995 je bil organiziran prvič strokovni izlet v deželo Schilcharja in od leta 1997 je nato vsako leto organiziran strokovni izlet, v zadnjem obdobju skupaj z društvom Domače koline.
Leta 1999 je bil razvit prapor in letos smo dali priliko vsem članom, ki še nimajo žebljička, da ga kupijo.
Na pobudo društva je takratna občina Krško pridobila leta 2002 cepič potomke najstarejše vinske trte na svetu. Trta je zasajena ob zidu dela nekdanjega cistercijanskega samostana v Kostanjevici na Krki. Vsa leta je društvo oskrbnik trte in od leta 2007 dalje prideluje protokolarno vino za občino Kostanjevica na Krki.
Za svoje delovanje je društvo prejelo tudi priznanja in sicer leta 1998 od KS Kostanjevica na Krki priznanje ter leta 2003 posebno priznanje za aktivno delo in organizacijske uspehe. Občina Kostanjevica na Krki je letos društvu podelila kostanjeviški srebrnik. Poleg tega je društvu leta 2002 ZDVD podelila posebno priznanje, ter VTD Gadova peč leta 2013 srebrni znak društva.
Vsi pridelovalci cvička PTP bi morali imeti interes, da pridelajo kvaliteten cviček in ga potem tudi po primerni ceni prodati. V preteklem obdobju se je žal prodajal tudi nekvaliteten cviček in cene so padale. Mislim, da je sedaj tržna situacija taka, da bi se lahko cene ponovno dvignile in pridelovalcem zagotovile primeren zaslužek.
V pripravi je zakonodaja oziroma podzakonski akti vendar, če bodo v taki vsebini sprejeti kot so pripravljeni, pomenijo prav gotovo katastrofo za panogo. Predviden katastrski dohodek in še manj davek na nepremičnine nista sprejemljiva in na daljši rok pomenita zmanjševanje vinogradniških površin in uničevanje kulturne krajine, kar pa državi ne bi smelo biti v interesu. Pridelovalci, ki obdelujejo vinograde ročno v ekstremnih strminah, bi morali dobiti nagrado ne pa plačevati davke.
Ob jubileju je prav gotovo primerno, da najbolj prizadevni člani za svoj trud dobijo tudi priznanja. Na izrednem zboru članov je bilo sprejeto, da se imenujejo častni člani društva, podelijo priznanja ustanovnim članom, ter najbolj aktivnim in zaslužnim članom. Vsem dobitnikom priznanj iskrene čestitke in še mnogo uspehov. Vsem vinogradnikom in vinogradnicam želim odlične letine in obilo zadovoljstva v uživanju cvička.

Stane Tomazin, predsednik UO Društva vinogradnikov Kostanjevica na Krki

OTTO SEVŠEK, PRVI PREDSEDNIK DRUŠTVA VINOGRADNIKOV
KOSTANJEVICA NA KRKI

otto-sevsekKo je šla prireditev Teden cvička v Novem mestu po letu 1990 nekako v zaton, in s tem tudi cviček, je prišlo tedanje vodstvo Zveze društev vinogradnikov Dolenjske v Kostanjevico na Krki v gostišče Žolnir k Ottu Sevšku z namenom, da ga animirajo, da prevzame to prireditev. Predlagali so ravno mesto Kostanjevica na Krki. Pritiski so bili močni in Ottu ni preostalo drugega, kot da v letu 1994 sprejme to veliko nalogo. Želel je le, da se cvičku povrne imidž, prireditvi pa ugled, da se postavi na neko kulturno raven in zanj najprimernejše okolje je bil kompleks Galerije Božidarja Jakca. Otto je obiskal Lada Smrekarja, mu predstavil svojo vizijo in zadeva je bila dogovorjena. Otto je na pobudo trinajstih vinogradnikov 8.5.1993 ustanovil Društvo vinogradnikov Kostanjevica na Krki in z okoli 50 člani postal predsednik društva, ki se je takoj priključilo k Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske. Vinogradniki so bili sprva skeptični, kako bo društvo delovalo. Toda predsednik je s svojim ožjim odborom in enologi vzpostavil sistem ocenjevanja vin, dobili so precej sponzorjev, izvajali so mnoge promocije in izobraževanja ter organizirali strokovne ekskurzije za člane.
V obdobju štirih let, ko je bil Otto Sevšek predsednik Društva vinogradnikov Kostanjevica na Krki, je bilo to mesto tudi gostitelj prireditve 22., 23., 24 in 25. Teden cvička, ki je bila tedaj namenjena predvsem oživljanju slovesa cvička. Pri delu so sodelovali vsi predsedniki društev iz Dolenjske in drugi vinogradniki, vzpostavili so mnoge aktivnosti in dogodke, med drugim tudi sejem vinogradniško-kletarske opreme, tako da je bila prireditev vsako leto zelo pohvalna tudi s strani slovenske vinogradniške srenje. Ob zaključku njegovega mandata so tedaj tudi kupci že pridno praznili trgovinske police s steklenicami cvička, pa tudi po gostinskih obratih je bilo vse pogosteje na mizah. Žal pa mu zaradi previsoke najemnine ni uspelo realizirati projekta o postavitvi laboratorija v cvičkovi kleti in potujoče polnilnice, čeprav je bila tudi pogodba že pripravljena.
»Predvsem prvo leto, ko smo v Kostanjevici na Krki pripravljali prireditev 22. Teden cvička na dvorišču Galerije Božidarja Jakca, mi je ostalo najbolj v spominu. Izjemen ambient, mize pogrnjene s prti, stekleni kozarčki cvička na mizah ob soju sveč, v arkadah samostana luči, množica obiskovalcev in poseben vrvež. Bilo je res na visokem nivoju in cviček smo predstavili v najboljši luči. Za promocijo cvička je potrebno kulturno mesto, kar Kostanjevica na Krki prav gotovo je,« je prepričan Otto.
Svojega sogovornika osebno zelo cenim in prepričana sem, da bi bile njegove bogate izkušnje danes zelo dobrodošle. A meni, da je prav, da tovrstne zadeve prevzemajo mladi ljudje, ki imajo svežo energijo, voljo, znanje in ki so odprti za spremembe. Sam je še vedno precej aktiven na področjih, kjer mora biti aktiven in na področjih, ki ga veselijo. Tako je kot nosilec gostišča Žolnir odgovoren za red in kvaliteto v svoji široko zastavljeni in daleč naokoli prepoznavni dejavnosti, sicer pa je aktivni član Evropskega reda vinskih vitezov, Slovenskih vinskih svetovalcev, deluje pa tudi v Rotary klubu Novo mesto in v Lovski družini Kostanjevica na Krki ter Cerklje. Za mojega sogovornika pa so danes posebej dragoceni in pestri trenutki tisti, ki jih posveča svojim vnukom.

Lea-Marija Colarič-Jakše

Bilten

Zbornik 30 let naslovnica

Zbornik ob 30 letnici

 

knjiga

Oglejte si Bilten
42. tedna cvička

(PDF datoteka 7,2 MB)

Vremenska napoved

SLO vreme

Vreme Kostanjevica

 

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja boljše storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Podrobne informacije..

Sprejemam piskotke.

Vec o piskotkih